Mias søn blev kastebold i systemet

Venstre er klar til at investere i vores lokale pasningsordninger, så vores børnefamilier kan få tryghed og nærhed i deres dagligdag.

Børnene må aldrig blive kastebold i et rigidt, bureaukratisk system. De første år af børnenes opvækst har stor betydning og derfor skal der også være trygge rammer. Det var alt andet end tryghed Mia Bach oplevede, da hun skulle have hende søn i sit første pasningstilbud.


Kenneth Tønning

Tønnings Nytårstale

Fik du ikke set nytårstalen? - Så kan du se den her: Nytårstalen

Knuser uret med mine tanker – jeg lever kun med livets hastighed

Skifter hurtigt til ny forklædning – jeg behøver forandring med livets hastighed

Danner kontrast behøver ingen camouflage – død og træt af ikke at være mig selv

Sådan begynder Michael Strunges digt ”livets hastighed”.

Ord der på mange måder kan overføres til det år, som om lidt rinder ud.

Vi har som folk levet med coronaen i store dele af året der er gået.

Vi har forholdt os til en situation, som har medført at vi har omstillet os og givet afkald på vores frihed.

Vores ældre medborgere har været isoleret i deres hjem - uden nærkontakt til børn og børnebørn.

Virksomheder har mistet omsætning. Nogle lider hårdt på baggrund af dette og andre har måtte dreje nøglen om.

Når tingene foregår i så voldsom en hastighed, er man i kapløb med tiden.

Derfor har det også været væsentligt, at vi har haft et samlet folketing og en regering som har taget ansvar og forstået alvoren.

 Jeg vil rose regeringen for dens indsats i coronaens første bølge. Et tidspunkt, hvor kun de færreste kendte til den farlige pandemi og de trusler den førte med sig.

Tiden var knap og handling var nødvendig.

 ------

Vi lever i et land, hvor tilliden til vores institutioner er høj. Men tilliden er ikke kun vigtig i sig selv.

Det er nemlig håndteringen af pandemien der skaber den.

Vi danskere har vist, at vi er klar til at holde sammen. Vi er klar til at yde en indsats. Hjælpe til, når det gælder. Holde ud, når der er brug for det.

Tillid skabes på et oplyst grundlag – og derfor stopper rosen til regeringen her. Borgernes medejerskab til hele håndteringen er helt afgørende.

Skal vi betale omkostningerne for nedlukningen, vil vi vide om beslutningsprocessen bag er retfærdig.

Det er den, hvis al information er inddraget, og at der ikke er taget partiske hensyn. Processen skal være åben og gennemsigtig.

Journalister skal have ret til at stille kritiske spørgsmål og udfordre magten – og naturligvis skal et bredt folkeligt mandat i form af folketingets partier lave aftaler i krisetider.

Vi må stå vagt om den politiske tredeling. Særligt i tider, hvor tilliden er helt central.

Coronaen har betydning for os alle, for det handler om, at vi skal gennem pandemien bedst muligt.

Hvis vi har mindre tillid og i mindre grad stoler på anbefalingerne, så vil vi ikke i samme grad følge dem.

Her har statsministeren vist en egenrådighed i de efterfølgende bølger af Coronaen.

Kriser kræver en håndtering, hvor tilliden er maksimal og muligheden for en polarisering er minimal.

 ------

I november foretog regeringen et indgreb der i mere end en forstand ramte Holstebro Kommune.

Det begyndte med, at myndighederne opdagede coronasmittede mink på en farm i Nordjylland og siden skulle alle mink aflives. En aktion, som man ikke havde lovhjemmel til, men som regeringen alligevel besluttet at trumfe igennem.

I Holstebro Kommune gik det udover ikke mindre end 112 minkfarme og 5-600 jobs, som fra den ene dag til den anden forsvandt som resultatet af regeringens beslutning.

 Jeg har ondt af de mennesker og de familier, denne beslutning er går ud over. Det I har været udsat for, ønsker jeg ikke for nogen andre. Og ikke mindst derfor, har denne sag også berørt mig dybt.

Derfor vil jeg og Venstre i Holstebro forsat arbejde for at påvirke vores kollegaer på Christiansborg, da sagen og dens håndtering stadig mangler at blive fuldt belyst.

Omkostningerne for de ramte kræver, at vi ikke ser stillesigende på!

Det må vi heller ikke gøre, når det kommer til de bekymringer, som borgerne i Nr. Felding sidder med, efter at flere millioner af mink er gravet ned nær Bourtrup Sø.

Selvom borgerne meget tidligt i forløbet råbte vagt i gevær og viste sammenhold i deres fælles protest mod nedgravningerne, har de måtte finde sig i at opgravning først må finde sted om et halvt år.

Det er ikke i orden. Det er overhovedet ikke i orden!

I Venstre er vi forundret over den argumentation, som lige nu bremser en øjeblikkelig opgravning af de døde mink.

At de skulle være smitsomme, hvilket de ifølge Fødevarestyrelsen ikke var, da de i sin tid blev gravet ned?

Vi mangler alle svar på, hvad regeringen og de røde partier bygger deres påstand på! 

Som jeg før har nævnt, så bygger tillid på et oplyst grundlag.

Og tillid er noget man skal gøre sig fortjent til!

 ------

2020 har på mange måder været et år, som har gjort os klogere på de forandringer, der kan komme - nogle gange belejligt og andre gange ganske ubelejligt.

For som Strunge beskriver det, har man nogle gange lyst til, at ”knuse uret med sine tanker”.

Her er det vigtigt at ”skifte hurtigt til ny forklædning”, så vi fortsat holder blikket rettet mod fremtiden og de ting vi sammen kan bidrage til at gøre bedre.

Kigger vi ned i vores egen andedam, så er der også her nok at tage fat på.

Vi er udfordret som kommune. Gennem flere år er vi faldet i erhvervsvenlighed og gennemsnitsindkomsten blandt kommunens borgere. Der er foretaget spareøvelse på spareøvelse. Lag på lag for at lappe hullerne.

Resultatet af den politik er stilstand, mindre velfærd og en død byudvikling. 

Derfor har Venstre også stemt imod, når det handlet om skattestigninger og økonomiske nedskæringer på omsorgsområdet.

Vi vil præsentere borgerne i Holstebro Kommune for en anden vej.

Vi har allerede tyvstartet lidt ved at foreslå, at Holstebro Kommune allerede kan tilbyde minimumsnormeringer i 2022, som en del af kommunens bosætningsstrategi.

Vi bliver nødt til at have en attraktiv kommune, som kan danne grundlaget for bosætning og sund økonomi.

For en sund økonomi, det er forudsætning for en god velfærd.

Det er sådan, vi kan få råd til at investere i vores fælles velfærd: en ordentlig og værdig ældrepleje, gode skoler i topklasse og pædagoger, der har tid til yde omsorg for vores mindste.

Den kurs ønsker vi i Venstre at stå i spidsen for.

------

Vi er klar til det kommende Kommunalvalg i 2021, og vi vil bruge tiden op til på at præsentere jer alle for Venstres fokus. 

Det fokus er -

At lave grobund for grøn omstilling, som skaber flere arbejdspladser lokalt. 

Velfærd tæt på borgerne, hvor mennesket altid kommer før systemet. 

Og give landets bedste service til dem, som vil og kan skabe iværksætteri og udvikling i vores kommune.  

Det er fundamentet, men det er selvfølgelig ikke hele fortællingen. 

For vi ved, at tillid kræver helhed. Et demokratisk arbejde, hvor alle er med.

Vi har blik for helheden og for de løsninger, der i sidste ende skal komme os alle til gode.

Vi tager ansvar – det har vi altid gjort!

 -----

2020 også var året hvor blev jeg valgt til Venstres Borgmesterkandidat.

Jeg er stolt over den tillid, som er blevet vist til mig. Og jeg glæder mig til at smøgeærmerne op og tage arbejdshandskerne på for at videreudvikle vores kommune.

Som alle andre, er jeg også rundet af noget, som har formet mig og mine

værdier. Heraf har jeg blandt andet lært, at ved ydmyghed og hårdt arbejde kan man nå rigtig langt.

 Jeg er formet af cirka 3 år i forsvaret, først som rekrut ved dronningens livregiment, senere sergent og til sidst som oversergent ved FN-hovedkvarteret i Bosnien.

En tid, hvor jeg blev klar over, at mange af de frihedsrettigheder som for os er en selvfølge, er liv og død for andre mennesker rundt om i verden.

Efter militærtiden har jeg været en del af det private erhvervsliv og har en MBA i strategisk ledelse samt en uddannelse i offentlig ledelse. Det gør, at min baggrund nok er lidt utraditionel i forhold til at sidde i byrådet. 

Den er ikke nødvendigvis bedre, men den er anderledes end mange af mine kolleger, som jeg arbejder sammen med i mit politiske virke.

For mig er politik et tilvalg, som jeg har foretaget fordi jeg brænder for det lokale og de lokale løsninger.

 Jeg deltager selv i små og store lokale fællesskaber, hvor jeg har set at selv det mest umulige kan blive muligt, når man er sammen om tingene.

Blandt andet da jeg, med en masse gode mennesker, var en af initiativtagerne til etableringen af Vestbyen Friskole i forbindelse med skolestrukturdebatten i Holstebro.

 Jeg er selv far til to skønne døtre, Natalie og Cecilie, som jeg har fået med Rikke. Rikke, som jeg har været sammen med i nu 25 år.

At vide, at de kan vokse op i et lokalsamfund, som giver dem de bedste forudsætninger til at udvikle og dygtiggøre sig og opnå deres drømme, hvis de arbejder for det, er noget af det der motiverer mig allermest!

Ligesom alle andre forældre, der elsker deres børn.

 -----

 Jeg tror på, at fremtiden for vores kommune er lys. Men jeg ved også, at intet kommer af sig selv.

Hos Venstre tror vi på ærlighed, når der opstår dilemmaer, udfordringer og svære overvejelser. Vi vil aldrig påstå, at noget let kan løse sig, hvis det ikke er rigtigt.

Vi vil det brede samarbejde, når vi sammen skaber resultater, der er de rigtige for Holstebro kommune. Men når der opstår lemfældig omgang med borgernes penge og politikerneglemmer, at sætte mennesket før systemet. - så er vi den hårdeste modspiller.

I Venstre er vi nemlig mere optaget af resultater end flotte ord og paroler.

Det løfte vil jeg allerede nu give borgerne.

For at danne grobund for en positiv udvikling, så kræver det nemlig mere end ord.

Derfor har vi brug for et byråd, som træffer kloge beslutninger, der gavner vores lokale erhvervsliv, beskæftigelse, bosætning og økonomi.

Jeg tror på borgerne. Jeg tror på, at de ved hvad der skal til, for at få rammerne for et godt og trygt lokalmiljø.

Et nyt år banker på. Lad os bruge det på at skabe en positiv udvikling og de bedste rammer for hinanden.

Godt nytår og pas på hinanden og jer selv!


VENSTRE HOLSTEBRO'S GRUNDLOVSMØDE 

Deltag i Holstebro Kommuneforenings Grundlovsmøde – hjemme fra havestolen.

Program:
- 14.15  Velkomst v/ formand Tom B. Nielsen
- 14.20 Grundlovstale v/ Byrådsmedlem Kenneth Tønning

Efter talen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til Kenneth Tønning. Send dit spørgsmål på Facebook så læser vi det op.

 


Fire vil være Venstre-borgmester i Holstebro 

Hele fire kandidater har meldt sig til posten som Venstres borgmesterkandidat ved næste års byrådsvalg i Holstebro Kommune. 

 Det oplyser formanden for Venstre i Holstebro Kommune, Tom Bach Nielsen, efter at fristen for at tilmelde sig som kandidat udløb tidligere i denne uge.

”Det er særdeles positivt, at fire kandidater har meldt sig på banen til posten som Venstres borgmesterkandidat. I kommuneforeningen har vi arbejdet intenst på at få finde kandidater til posten og derigennem vise bredden i partiet. Det er lykkedes, og det glæder os overordentlig meget. Venstre stiller dermed med et stærkt og bredt repræsenteret kandidathold i forhold til at finde den helt rigtige kandidat, der kan matche vælgerne og deres ønsker”, siger Tom Bach Nielsen.

De fire kandidater er Jens Kr. Hedegaard, Vemb, Kenneth Tønning, Holstebro, Kurt Josefsen, Holstebro, og Leif Brøgger, Nr. Felding. Formanden tolker kandidatantallet som et kraftigt ønske fra Venstres medlemmer om forandringer i byrådets ledelse.

”Venstre går efter at genvinde borgmesterposten for at skabe økonomisk råderum til flere varme hænder til borgere i alle aldersgrupper. Det kræver en ny tilgang til politisk lederskab i kommunen ved at turde træffe ubehagelige beslutninger og sætte borgeren er i centrum. Det første og vigtige skridt i den retning er at få valgt den rigtige borgmesterkandidat og derefter få sat det rigtige kandidathold omkring vedkommende. Vi vil ikke alene stille med en dygtig spidskandidat. Vi vil stille med et helt hold, der samlet kan skabe gode resultater”, siger Tom Bach Nielsen.

Han ser frem til, at Venstre for første gang i flere år skal holde opstillingsmøde med et kampvalg, og partiorganisationen er i fuld gang med forberedelser af præsentationsmøder med de fire kandidater flere steder i kommunen, inden det afgørende opstillingsmøde, hvor Venstres medlemmer vælger borgmesterkandidaten.

”Hvornår præsentationsmøder og opstillingsmødet kan afholdes, afhænger af de beslutninger, der træffes på Christiansborg omkring forsamlinger, men interesserede kan med fordel allerede nu melde sig ind i partiet, hvis man ønsker indflydelse på valget af borgmesterkandidat og det øvrige kandidathold”, siger Tom Bach Nielsen.

Yderligere oplysninger:

Tom Bach Nielsen, formand for Venstre i Holstebro Kommune, tlf. 61620530.

Udsendt på vegne af Venstre i Holstebro Kommune.   


Generalforsamling i kommuneforeningen

D. 2. marts 2020 kl. 19.00

Sted: Mejrup Kultur- og Fritidscenter

Dagsorden

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold
 4. Behandling af regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningers kontingent til kommuneforeningen, kredsbestyrelse og regionsbestyrelse
 7. Valg af formand
 8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af to revisorer og supleant(er)
 10. Valg af formand for kredsbestyrelse
 11. Valg til kredsbestyrelsen
 12. Valg af medlem til regionsbestyrelsen
 13. Valg af 1 delegeret til landsmødet
 14. Evt.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 1. februar.

Oplæg ved Carsten Kissmeier, 2. næstformand i Regionsrådet og medlem af Folketinget, tidl. mangeårig borgmester i Ikast-Brande kommune.