Valgprogram KV17

Venstre vil skabe Midt- og Vestjyllands foretrukne bosætnings- og etableringskommune.

Holstebro Kommune skal i top. En væsentlig måde at komme dertil er bl.a. ved forenkling af den kommunale administration på alle områder og i højere grad have tillid til at ansatte på alle niveauer agerer i overensstemmelse med det deres job kræver. Vi er af den overbevisning at mennesker trives bedst i frihed og under ansvar.

Venstre vil:

 • Skabe flere jobs (private) ved at gøre kommunen attraktiv for nye virksomheder og for vækst i eksisterende virksomheder

   -   styrke service i forhold til at støtte erhvervslivet gennem både erhvervsservice og ved at guide hurtigt og effektivt gennem myndighedsområdet.

   -   Øget fokus på turisme.

 • Sikre grunde til både erhverv og bolig, så vi er på forkant med motorvej og udvikling. Bosætning og øget erhvervsfokus i hele kommunen er lig med større skatteindtægter (– som kan give bedre velfærd).
 • Sikre en fleksibel og tryg børnepasning ved at

   -   Åbningstider skal matche forældrenes behov.

 • Skabe Danmarks bedste skoletilbud for alle (0. – 10. klasse), der hele tiden uddanner vores børn og unge hen mod de jobs, som samfundet har behov for at få udfyldt.  Det vil i vores optik kræve:

   -   God og kompetent ledelse

   -   Veluddannede lærer, som har lysten til undervisning og elever

   -   Forældre som bakker op om skolen – og sikrer at børnene er klar til skolen – HVER DAG

   -   At sikre et tættere samarbejde mellem folkeskole og                   erhvervsskolerne.

 • Arbejde for at Holstebro bliver styrket som uddannelses by. Herunder i forhold til

   -   At få de erhvervsuddannelser til UCH, som erhvervslivet i             Holstebro og Nordvestjylland har brug for

   -   At få flere uddannelser til VIA

 • Sikre værdige og tidssvarende ressourcer til ældre og handicappede, der ikke kan klare sig selv. I venstre tror vi på at medarbejdernes trivsel og effektivitet bl.a. skabes ved at have indflydelse på arbejdsplanlægning og udførelse. Vi tror der er meget at hente ved at have tillid til de dygtige medarbejdere vi har i Holstebro Kommunes ældre- og handicap område.
 • Sikre udvikling af Holstebro by ved at

   -   Der bliver udarbejdet en plan og et budget for                             slagteribygningerne. Det er en forudsætning at planerne er           bæredygtige og til gavn for byen/kommunen.

   -   Der ligger en plan / budget for hospitalsgrunden inden                 overtagelsen i 2021.

   -   Skabe en fremtidsvision for gågademiljøet helt oppe fra               Banegården og forbi den Røde plads.

 • Sætte ind mod den høje ungdomsløshed. Vi har en vision om, at vi i 2025 ingen ungdomsarbejdsløshed har. Alle unge (18 – 25) er i uddannelse, i sidemandsoplæring eller i job. Vi er ikke så naive, at vi ikke er bevidst om, at der er nogle få, som ikke kan, men resten er i gang.
 • Gentænke vores kulturprofil. Får vi nok ud af de mange ekstra kroner vi giver til kulturlivet i Holstebro – i forhold til vores omkringliggende kommuner?


Vi vil også arbejde for:

 • At påvirke Christiansborg! Vi er meget bevidste om, at nogen af de udfordringer vi har på kommunalt plan kræver ændringer på Christiansborg.

   -   En større fleksibilitet i det kommunale styre – vi vil have               selvstyret tilbage og gerne flere frikommune forsøg.

 • At huske hele kommunen

   -   Når det gælder bosætning,

   -   Når det gælder kommunal service,

   -   Når det gælder børn, unge, voksne og ældre,

   -   Når det gælder offentlig trafik.