Generalforsamling 2018

13. marts 2018 kl. 19.00

Sted: Mejrup Kultur- og fritidscenter

Aftenens politiske indlæg og debat bliver præsentation af Nordvestjysk storkreds kandidater til EU-valget i 2019.

Opstillingsmøde hertil finder sted i Aulum d. 24. april 2018


DAGSORDEN:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold
 4. Behandling af regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningers kontingent til kommuneforeningen, kredsbestyrelse og regionsbestyrelse
 7. Valg af formand
 8. Valg af to revisorer og suppleant(er)
 9. Valg af formand for kredsbestyrelse
 10. Valg til kredsbestyrelsen
 11. Valg af medlem til regionsbestyrelsen
 12. Valg af 1 delegeret til landsmødet
 13. Evt.